O Baltazaru

 

  Charitní bazar Baltazar, sociální podnik výjimečný rozsahem své pomoci na území celého Jihomoravského kraje

Textilní banka Baltazar (Charitní bazar Baltazar) má již 10 leté zkušenosti se sběrem nepotřebného oblečení, textilního a oděvního odpadu. Za poslední 3 roky sesbírala pomocí 23 sběrných kontejnerů a centrálního skladu 1946 tun textilu a oděvů 

Svoz šatstva ze zběrných nádob a ukládání v třídírně (2)   Výdej lidem oblečení lidem v nouzi (2)

Jsme jediná organizace svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která šatstvo v takto velkém rozsahu vybírá, následně i třídí a poskytuje potřebným, a to na základě spolupráce s místními úřady práce, sociálními odbory i neziskovou sférou. Právě tyto instituce vydávají poukázky, se kterými si k nám sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Pro lidi v prokazatelné nouzi je tento způsob distribuce textilu obrovskou pomocí a podporou. Jen za rok 2022 si lidé v nouzi u nás obdrželi 108 tun šatstva. Naše středisko inspiruje mnohé další firmy a je dáváno za příklad dobré praxe. 

Jsme středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodáváme v second-handech. Zisk z těchto prodejů totiž pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného a třídícího střediska.


 

Osobní příběh Charitního bazaru Baltazar (Filip Habrman):

Baltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy bylo středisko téměř před uzavřením.

Nový koncept jsme postavili na třech pilířích: uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, pokud tito lidé procházejí životní finanční krizí, a v neposlední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách.

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě od této práce zrazovalo, podařilo se nám všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat.

V současné době platí, že:

  •   vedeme dva charitní bazary v Brně a jeden E-shop;
  •   zaměstnáváme celkem 8 osob, kteří pracují v charitních prodejnách, třídírně a e-shopu;
  •   šatstvo poskytujeme zdarma (výměnou za poukázky poskytované kurátory města Brna, NNO, sociálními odbory, probační službou atp.),       měsíčně takto pomůžeme průměrně 700–1000 lidí v nouzi;
  • díky nám dochází k recyklaci a spalování většiny textilního a oděvního odpadu v Brně. Do roku 2019 bylo šatstvo recyklováno v Rakousku, nicméně tamní recyklační linka byla uzavřena.  Od října 2019 veškeré šatstvo, které se nevytřídí na prodejny, tedy asi 70 % z celkového počtu, putuje do spalovny a tím nekončí na skládkách.

Ačkoli jsme součástí Diecézní charity Brno, fungujeme jako firma, nikoli sociální služba.  Nespadáme tak do „vhodných“ škatulek MMB/JMK a tím nemůžeme v zásadě žádat o dotace.