Náš příběh

 

 

 Charitní bazar Baltazar, sociální podnik výjimečný rozsahem své pomoci na území celého Jihomoravského kraje

 

Textilní banka Baltazar (Charitní bazar Baltazar) má již 6leté zkušenosti se sběrem nepotřebného oblečení a textilního a oděvního odpadu. Za poslední 3 roky sesbírala pomocí 30 sběrných kontejnerů a centrálního skladu 1571,7 tun textilu a oděvů.

 

Jsme jediná organizace svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která šatstvo v takto velkém rozsahu vybírá a následně i třídí a poskytuje potřebným, a to na základě spolupráce s místními úřady práce, sociálními odbory i neziskovou sférou. Právě tyto instituce vydávají poukázky, se kterými si k nám sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Pro lidi s prokazatelnou nouzí je tento způsob distribuce textilu obrovskou pomocí a podporou. Jen za rok 2019 si lidé v nouzi u nás přerozdělili 89 tun šatstva, naše středisko inspiruje mnohé další firmy a je dáváno za příklad dobré praxe.

 

Dalším, neméně důležitým sociálním aspektem naší práce je zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na úřadech práce. Toto jsou ti, kteří vybrané šatstvo sváží, třídí a prodávají. V roce 2020 máme v zaměstnaneckém poměru 14 osob.

Jsme středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodáváme v sociálních second-handech. Zisk z těchto prodejů totiž pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného a třídícího střediska.

 

Osobní příběh (Filip Habrman):

Osobní příběh Charitního bazaru Baltazar

Baltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy bylo středisko téměř před uzavřením. Nový koncept jsme postavili na čtyřech pilířích: uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, zaměstnat spoluobčany, kteří jsou na trhu práce ohroženi, poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, pokud tito lidé procházejí životní finanční krizí, a v poslední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách.

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě od této práce zrazovalo, podařilo se nám všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat.

V současné době platí, že:

 

  • vedeme šest charitních bazarů v Brně a jeden E-shop
  • zaměstnáváme celkem 14 lidí  kteří pracují v charitních prodejnách a na třídírně
  • šatstvo poskytujeme zdarma (výměnou za poukázky poskytované kurátory města Brna, NNO, sociálními odbory, probační službou atp.), měsíčně takto pomůžeme průměrně 800–1000 lidí v nouzi
  • díky nám dochází k recyklaci a spalování většiny textilního a oděvního odpadu v Brně; do roku 2019 bylo šatstvo recyklováno v Rakousku, nicméně tamní recyklační linka byla uzavřena, a tak od října 2019 veškeré šatstvo, které se nevytřídí na prodejny, tedy asi 70 % z celkového počtu, putuje do spalovny a tím nekončí na skládkách, což je pro nás priorita

Ačkoli jsme součástí Diecézní charity Brno, fungujeme jako sociální podnikání, nikoli sociální služba, a nespadáme tak do „vhodných“ škatulek MMB/JMK – nemůžeme tedy v zásadě žádat o finanční podporu. Dosud jsme ostatně fungovali z 98% bez jakékoli státní či úřední finanční pomoci a chtěli bychom si tento stav udržet.

 

 

Srdce2