O Baltazaru

  Charitní bazar Baltazar, sociální podnik výjimečný rozsahem své pomoci na území celého Jihomoravského kraje

Textilní banka Baltazar (Charitní bazar Baltazar) má již 10 leté zkušenosti se sběrem nepotřebného oblečení a textilního a oděvního odpadu. Za poslední 3 roky sesbírala pomocí 20 sběrných kontejnerů a centrálního skladu 1946 tun textilu a oděvů 

Svoz šatstva ze zběrných nádob a ukládání v třídírně (2)   Výdej lidem oblečení lidem v nouzi (2)

  Jsme jediná organizace svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která šatstvo v takto velkém rozsahu vybírá a následně i třídí a poskytuje potřebným, a to na základě spolupráce s místními úřady práce, sociálními odbory i neziskovou sférou. Právě tyto instituce vydávají poukázky, se kterými si k nám sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Pro lidi s prokazatelnou nouzí je tento způsob distribuce textilu obrovskou pomocí a podporou. Jen za rok 2022 si lidé v nouzi u nás přerozdělili 108 tun šatstva, naše středisko inspiruje mnohé další firmy a je dáváno za příklad dobré praxe. 

        Jsme středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodáváme v sociálních second-handech. Zisk z těchto prodejů totiž pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného a třídícího střediska.


 

Osobní příběh Charitního bazaru Baltazar (Filip Habrman):

Baltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy bylo středisko téměř před uzavřením.

Nový koncept jsme postavili na třech pilířích: uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, pokud tito lidé procházejí životní finanční krizí, a v poslední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách.

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě od této práce zrazovalo, podařilo se nám všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat.

V současné době platí, že:

  •   vedeme tři charitní bazary v Brně a jeden E-shop
  •   zaměstnáváme celkem 8 osob, kteří pracují v charitních prodejnách, třídírně a Eshop
  •   šatstvo poskytujeme zdarma (výměnou za poukázky poskytované kurátory města Brna, NNO, sociálními odbory, probační službou       atp.), měsíčně takto pomůžeme průměrně 700–1000 lidí v nouzi
  • díky nám dochází k recyklaci a spalování většiny textilního a oděvního odpadu v Brně; do roku 2019 bylo šatstvo recyklováno v Rakousku, nicméně tamní recyklační linka byla uzavřena, a tak od října 2019 veškeré šatstvo, které se nevytřídí na prodejny, tedy asi 70 % z celkového počtu, putuje do spalovny a tím nekončí na skládkách, což je pro nás priorita

Ačkoli jsme součástí Diecézní charity Brno, fungujeme jako sociální podnikání, nikoli sociální služba, a nespadáme tak do „vhodných“ škatulek MMB/JMK – nemůžeme tedy v zásadě žádat o finanční podporu.