Náš příběh

 

 

 Charitní bazar Baltazar, sociální podnik výjimečný rozsahem své pomoci na území celého Jihomoravského kraje

 

Textilní banka Baltazar (Charitní bazar Baltazar) má již 6leté zkušenosti se sběrem nepotřebného oblečení a textilního a oděvního odpadu. Za poslední 3 roky sesbírala pomocí 30 sběrných kontejnerů a centrálního skladu 1571,7 tun textilu a oděvů.

 

Jsme jediná organizace svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která šatstvo v takto velkém rozsahu vybírá a následně i třídí a poskytuje potřebným, a to na základě spolupráce s místními úřady práce, sociálními odbory i neziskovou sférou. Právě tyto instituce vydávají poukázky, se kterými si k nám sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Pro lidi s prokazatelnou nouzí je tento způsob distribuce textilu obrovskou pomocí a podporou. Jen za rok 2019 si lidé v nouzi u nás přerozdělili 89 tun šatstva, naše středisko inspiruje mnohé další firmy a je dáváno za příklad dobré praxe.

 

Dalším, neméně důležitým sociálním aspektem naší práce je zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na úřadech práce, a navíc s problematickým uplatněním na trhu práce: matky v nouzi, osoby po ukončení výkonu trestu a lidé více než 12 měsíců nezaměstnaní. Toto jsou ti, kteří vybrané šatstvo sváží, třídí a prodávají. V roce 2020 máme v zaměstnaneckém poměru 14 osob.

Jsme středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodáváme v sociálních second-handech. Zisk z těchto prodejů totiž pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného a třídícího střediska.

 

Osobní příběh (Filip Habrman):

Osobní příběh Charitního bazaru Baltazar

Baltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy bylo středisko téměř před uzavřením. Nový koncept jsme postavili na čtyřech pilířích: uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, zaměstnat spoluobčany, kteří jsou na trhu práce nejvíce ohroženi (matky v tísni, lidé na pomezí domova, muži přicházející z výkonu trestu, alkoholici, drogově závislí atp.), poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, pokud tito lidé procházejí životní finanční krizí, a v poslední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách.

Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě od této práce zrazovalo, podařilo se nám všechny pilíře naplnit a Charitní bazar Baltazar uvést v život a následně provozovat.

V současné době platí, že:

 

  • vedeme šest charitních bazarů v Brně a jeden E-shop
  • zaměstnáváme celkem 14 lidí v nouzi, kteří pracují v charitních prodejnách a na třídírně
  • šatstvo poskytujeme zdarma (výměnou za poukázky poskytované kurátory města Brna, NNO, sociálními odbory, probační službou atp.), měsíčně takto pomůžeme průměrně 800–1000 lidí v nouzi
  • díky nám dochází k recyklaci a spalování většiny textilního a oděvního odpadu v Brně; do roku 2019 bylo šatstvo recyklováno v Rakousku, nicméně tamní recyklační linka byla uzavřena, a tak od října 2019 veškeré šatstvo, které se nevytřídí na prodejny, tedy asi 70 % z celkového počtu, putuje do spalovny a tím nekončí na skládkách, což je pro nás priorita

Ačkoli jsme součástí Diecézní charity Brno, fungujeme jako sociální podnikání, nikoli sociální služba, a nespadáme tak do „vhodných“ škatulek MMB/JMK – nemůžeme tedy v zásadě žádat o finanční podporu. Dosud jsme ostatně fungovali z 98% bez jakékoli státní či úřední finanční pomoci a chtěli bychom si tento stav udržet.

 

 

Srdce2