O chráněných dílnách AVE a Lemniskáta

Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem se znevýhodněním/handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a svobodném prostoru. 

Tým lidí, kteří se spolupodílí na chodu chráněného pracoviště, se hlásí k základnímu lidskému právu člověka žít v takových podmínkách, které mu umožní rozvinout své kvality a naplnit svůj život smyslem tak, aby každý bez rozdílu mohl dál rozvíjet své schopnosti a možnosti, díky kterým se může smysluplně uplatnit.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací na Praze 2, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.

Organizace vznikla na základě impulsu Městské části Prahy 2 a je v provozu od dubna roku 2011. Slavnostním otevřením, které se konalo 14. června 2011, oficiálně zahájila provoz. Svou účastí nás podpořilo mnoho lidí a celou akci podpořil a s humorem provázel Jaroslav Dušek.

Chráněné dílny AVE – Charita Strážnice

STŘEDISKO AVE vzniklo v roce 2004 jako odpověď na zájem zdravotně znevýhodněných občanů pracovat v chráněné dílně. Lidé s handicapem jsou většinou dlouhodobě evidování na úřadu práce. Vytvořením chráněných a terapeutických dílen dala nezisková organizace AVE příležitost cca 50 osobám žít běžným způsobem zdravého člověka, chodit do zaměstnání a realizovat se. Lidé zde nacházejí příležitost v šicí a tkalcovské dílně, výrobně dřevěných hraček, keramické dílně, ale také v opravně šicích strojů a sběrně a čistírně a šatstva.