Všeobecné obchodní podmínky - chráněné dílny

Všeobecné obchodní podmínky:

https://www.baltazar-bazar.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

 

Doplňující informace nad rámec VOP

 

Spolupracující subjekty v oblasti chráněných dílen

 

Lemniskáta – ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2

IČO: 28966414

&

Chráněné dílny AVE – Charita Strážnice

Kovářská 396, 69662 Strážnice

IČ: 44164335

 

Cena

Upozorňujeme, že prodejní ceny se mohou změnit v návaznosti na změny cen výrobce.

Doprava

Dopravu pro Vás zajistíme zdarma, dosahuje-li Vaše objednávka hodnoty minimálně 1.200,- Kč. (Limit pro dopravu zdarma může být v rámci jednorázových akcí snížen.) Doprava je zajištěna externím dopravcem a dopravné se řídí následujícím ceníkem:

Způsob dopravy (dodání) zboží ČR:

Osobní odběr zboží - Cena: 29,- Kč
prodejny charitního bazaru Baltazar - https://www.baltazar-bazar.cz/nase-prodejny/  

Distribuce a termíny dodání:

Dodací lhůta je 3-5 následujících pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. 

Reklamace/ vrácení zboží

 • Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
 • Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou baltazar@brno.charita.cz a telefonicky 731 632 829.
 • Uplatnění reklamace: v případě reklamace nás kontaktujte na emailové adrese: baltazar@brno.charita.cz  nebo na tel: 731 632 829
 • Způsob a lhůta pro vrácení peněz : vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace.
 • Vyrozumění spotřebitele o vyřízení reklamace: spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.
 • Adresa dodání reklamovaného zboží: Rosická 1, 602 00, Brno
 • Reklamace bude řešena ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Reklamace musí být dle zákonné lhůty vyřízena nejpozději do 30 dnů, pokud není domluvena mezi zákazníkem a prodejcem delší lhůta.

 

 

Ostatní:
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy (chráněné dílny)

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:                baltazar-bazar.cz

Společnost:                               Diecézní charita Brno

Se sídlem:                                  Kpt. Jaroše 1928/9

IČ/DIČ:                                        44990260/CZ44990260

E-mailová adresa:                   baltazar@brno.charita.cz

Telefonní číslo:                         731 632 829

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte